ДОКУМЕНТА

Статут Спортског савеза Нова Варош

Пословник о раду Управног одбора Спортског савеза Нова Варош

Пословник о раду Скупштине Спортског савеза Нова Варош

Правилник о спречавању негативних појава у спорту

Дисциплински правилник Спотрског Савеза Нова Варош

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у спортском савезу Нова Варош

Спортске игре младих Нова Варош – Извештај 2021

2023.

2024.

ЗАКОНИ

Закон о спорту