ДОКУМЕНТА

Статут Спортског савеза Нова Варош

Пословник о раду Управног одбора Спортског савеза Нова Варош

Пословник о раду Скупштине Спортског савеза Нова Варош

Правилник о спречавању негативних појава у спорту

Дисциплински правилник Спотрског Савеза Нова Варош

ЗАКОНИ

Закон о спорту